فیلتر نتایج
نوع ملک
زمین
 • زمین
 • ویلا
استان/شهر
nur
 • چمستان
 • رویان
 • نور
 • نوشهر
بافت منطقه
محدوده قیمت
انتخاب کنید
 • کمتر از 2 میلیارد
 • 2 میلیارد - 4 میلیارد
 • 4 میلیارد - 7 میلیارد
 • 7 میلیارد - 10 میلیارد
 • 10 میلیارد - 20 میلیارد
 • بیشتر از 20 میلیارد
 • مرتب سازی
 • 8 مورد یافت شد
 • 197 متر
 • سند تک برگ
 • شهرکی
 • 450 متر
 • سند تک برگ
 • شهرکی
 • 600 متر
 • سند تک برگ
 • شهرکی
 • 320 متر
 • سند تک برگ
 • شهرکی
 • 200 متر
 • سند تک برگ
 • شهرکی
 • 500 متر
 • سند تک برگ
 • شهرکی
 • 200 متر
 • سند تک برگ
 • شهرکی
 • 630 متر
 • سند تک برگ
 • شهرکی

خرید ویلای لوکس در شمال

معرفی ویلاهای لوکس در برندترین شهرک های شمال ، تنها در وبسایت خرید ویلا