فیلتر نتایج
نوع ملک
زمین
 • زمین
 • ویلا
استان/شهر
nur
 • چمستان
 • رویان
 • نور
 • نوشهر
بافت منطقه
محدوده قیمت
انتخاب کنید
 • کمتر از 3 میلیارد
 • 3 میلیارد - 6 میلیارد
 • 6 میلیارد - 10 میلیارد
 • 10 میلیارد - 15 میلیارد
 • 15 میلیارد - 20 میلیارد
 • 20 میلیارد - 50 میلیارد
 • بیشتر از 50 میلیارد
 • مرتب سازی
 • 15 مورد یافت شد
 • 330 متر
 • سند تک برگ
 • شهرکی
 • 300 متر
 • سند تک برگ
 • شهرکی
 • 200 متر
 • سند تک برگ
 • شهرکی
 • 270 متر
 • سند شورایی
 • شهرکی
 • 300 متر
 • سند تک برگ
 • شهرکی
 • 197 متر
 • سند تک برگ
 • شهرکی
 • 450 متر
 • سند تک برگ
 • شهرکی
 • 600 متر
 • سند تک برگ
 • شهرکی

خرید ویلای لوکس در شمال

معرفی ویلاهای لوکس و خاص در برندترین شهرک های شمال کشور